FM Tanba - JOZZ7BF-FM - FM 79.0 - Kyoto

Japanese Variety 27 tune ins FM 79.0 - 64Kbps

Kyoto - Kansai, Japan - Japanese