FM Jaga - JOZZ1AE-FM - FM 77.8 - Obihiro

Japanese 2 tune ins FM 77.8 - 64Kbps

Obihiro - Hokkaido, Japan - Japanese