Hit Radio Magic - FM 92.8 - Nachod

Save this radio to your Streema Favorites

Nase Hity Vam Nadeli Desetitisice Korun!

Ads by Google AdSense

Hit Radio Magic Info

Hitrádio Magic originated from the East Metuje Radio, which first came on the air October 18, 1995 at 10:00. Jeho redakce a studia byly zřízeny na náchodském Masarykově náměstí az této budovy bylo Hitrádio Magic přestěhováno v lednu 2011 do Hradce Králové, kde sídlí na Velkém náměstí. Its editors and ... See more studios were established in Náchodsko Masaryk Square and the building was moved Hitrádio Magic in January 2011 in Hradec Kralove, which is located on the main square. V programovém vedení Rádia Metuje se postupně vystřídali „staří rádioví pardálové“ Petr Štrup, Martin Halaxa, Jiří Kánský, Dušan Krejdl a Mirek Ťokan. The programming executives Radio Metuje gradually replaced the "old radio pardálové" Peter Strup, Halaxa Martin, George Kansky, Dusan Krejdl and Mirek Mating Call. Za mikrofonem se o příjemné chvíle s Rádiem Metuje starali moderátoři Markéta Šejblová, Jan Tuna, Tomáš Peterka, Pavel Fröde, Michal „Tryskáč“ Souček, Hana Nedvědová, Jana Mudrová, Romana Kožíšková, Zdeněk Lokaj a další. The microphone is a nice time with Radio Metuje care moderators Šejblová Margaret, John Tun, Tom Peterka, Paul Frodo, Michael "jet" Soucek, Hana Nedved, Jan Mudrova, Roman Kožíšková, Zdenek footman, and more. Zpravodajství po celou dobu vede Petr Záliš. News all the time leads Peter Záliš. V jeho redakci se vystřídali např. Filip Pultar, Jana Mudrová, Vendula Horáková, nebo Monika Homolková. In his editorial taken turns as Philip Pultar, John Mudrova, Vendula Horakova, or Monica University. Nad všemi jmenovanými po celá dlouhá léta bděl hodný a přátelský „náčelník“ – ředitel Rádia Metuje Marek Remeš. Above all nominated for years, watched a good and friendly "Chief" - Director of Radio Metuje Mark Reims. Vysílání Broadcast rádia je ze střechy objektu přenášeno spojovací vzdušnou cestou na hlavní vysílač, který stojí na Dobrošově nad Náchodem, kousek od Jiráskovy chaty. Radio is streamed from the roof of the building connecting the main air route to the transmitter, which stands at over Dobrosov Nachod Jiráskovy short walk from the cottage. Ten svým signálem na frekvenci 92,8 FM pokrývá většinu Královéhradeckého kraje. The signal on its 92.8 FM frequency covers most of the. Pro kvalitní příjem ve všech lokalitách regionu východních Čech jsou v provozu tzv.vykrývací frekvence. For good reception in all locations in East Bohemia region are in service tzv.vykrývací frequency. Jako první byly spuštěny kmitočty 94,7 FM v Orlických horách – Litický Chlum nad Vamberkem a v Broumově. The first was launched frequencies 94.7 FM in Eagle Mountain - Litický Chlum over Vamberk and Broumov. Následovaly vysílače na Táboře u Jičína – kmitočet 107,3 FM, potom 95,1 FM Zvičina nad Dvorem Králové nad Labem a v roce 2006 spuštěný kmitočet 97,0 FM v Trutnově na Šibeničním vrchu. Followed by the transmitter on the camp near Jicin - 107.3 FM frequency, and 95.1 FM Zvičina of Dvur Kralove nad Labem in 2006 running 97.0 FM frequency in Trutnov Šibeniční Hill. Momentálně je signál nového rádia pro východní Čechy – Hitrádia Magic – možné ladit od Prahy částečně přes okres Mladá Boleslav do okresů Jičín, Semily, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a částečně Svitavy. There is a new radio signal for the Eastern Bohemia - Hitrádia Magic - available to be viewed from Prague, partly through the district of Mladá Boleslav district Jicin, Semily Trutnov, Nachod, Rychnov nad Kněžnou Usti nad Orlici and partly Svitavy. Nechybí okresy Hradec Králové a částečně Pardubice, Nymburk a Kolín. There is also the districts of Hradec Kralove and Pardubice in part, Nymburk and Cologne.

Visit the Radio's website

Adult Contemporary Top 40 FM 92.8 64Kbps English

Wall

Guest

Guest

co hralo 17 09 2012 o 13-55

Sept. 17, 2012, 7:14 p.m. GMT

streema-team

Streema Team

Sit back and enjoy Hit Radio Magic - a great Top 40 radio station from Nachod, Czech Republic.

April 22, 2010, 1:46 p.m. GMT

Reviews - Rate this station:

No reviews yet. Be the first to post one

Sign Up for Streema

If you want to save the Hit Radio Magic live stream, start sharing stations with friends, or engage in a deeper Streema experience, please sign up below.

By clicking Sign up, you are indicating that you have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Streema Mobile

We've developed a mobile website for iOS (iPhone, iPad, iPod) and Android devices. Native apps coming soon!

You can check it out by visiting our mobile radio site from your phone or tablet's mobile browser - it's free, no download required.

For more information go to our Mobile Support .

In other languages

See this page in French: Ecouter Hit Radio Magic en ligne

Playlist, tracklist, top songs played coming soon...

PC requires Windows Media Player - Mac additionally requires Real Player - See FAQs for more info on how to listen to live streaming radio.