RMN Koronadal - DXKR - AM 639 - Koronadal

Ang kasama mo