Radio 3 - JOZZ2AB-FM - FM 76.2 - Sendai

Japanese News 1 tune ins FM 76.2 - 20Kbps

Sendai - Tōhoku, Japan - Japanese