Radio One - AM 1440 - Dar es Salaam

Save this radio to your Streema Favorites

Ads by Google AdSense

Radio One Info

Unfortunately, Radio One is no longer broadcasting.

Browse Radio Stations More info

Get the live Radio Widget

AM 1440 0Kbps Swahili

Wall

Guest

Guest

VIPI? Mbona siwapati?

March 21, 2014, 4:40 a.m. GMT

khalid.seif.92

Khalid Seif

DHULMA DHIDI YA WAISLAMU WA KILINDI-NEGELO 16:36-Na bila shaka tulipeleka mitume ktk kila umma ya kwamba hakuna wa kumuabudu ila m/mungu na wajiepushe na twahuti.Wapo miongoni mwao walioongoka na wako miongoni mwao waliopotoka. 43:63-Alipofika Isa na dalili zilizo wazi,akasema nimek see more... ujieni na ilimu nikuelezeni yale ambayo mmetofautiana. 16:64-Hakika tumeteremsha kitabu isipokuwa uwabainishie yale ambayo wametofautiana,ndani yake ni muongozo na rehema kwa watu walioamini. 35:31-Na kitabu kilichoteremshwa kwa njia ya wahyi ndio kinasadikisha yale yaliyokuwa kabla yetu,na m/mungu kwa waja wake ni mwenye kuwajua na mwenye kuwaona. 64:2-Yeye ndiye aliyekuumbeni kuna wengine ni makafiri na miongoni ni waumini na m/mungu anayaona mnayoyafanya. 43:64-Na kwa hakika m/mungu ndiye mola wenu(mtawala wenu),basi muabuduni(mtumikieni) na hii ndio njia iliyonyooka. 42:13-M/mungu anatuambia,sheria aliyopewa Isa,Musa,Ibrahimu ni sawa na sheria aliyopewa Muhammad Kama tunaposoma tunaposwali tunafanya maombi tunakiri kwamba m/mungu atuongoze ktk njia iliyonyooka Qur(1:6),je hatujui ya kwamba kauli ya m/mungu ndio njia ya mola wetu(mtawala wetu),kama alivyoeleza ktk Qur(15:41),msemo(kauli ya m/mungu) ndio njia iliyonyooka na akaeleza njia hiyo anaionyesha kwa namna ipi? Rejea ktk Qur(6:126)-na hii ndio njia ya mola(mtawala) wako iliyonyooka ni ipi,ni ile kauli ktk Qur(15:41). Huzipambanua aya kwa watu wenye kufikiri,ktk upambanuzi wake akasema maneno ktk Qur(6:153)-na hakika hii ndio njia yake m/mungu iliyonyooka,basi tuifuate(amri),kwa hiyo kule kupambanua aya ndio anaamrisha tuifuate njia yake,wala tusifuate vijinjia ikatutenga sisi na njia yake na njia yake ameisifu namna hii ktk Qur(6:115)-Yametimia maneno ya mola(mtawala) kwa ukweli na uadilifu. Kutokana na aya hiyo tumeona maneno yake yametimia ili tuifuate njia yake na pia maneno yake yanathibitisha tusifuate vijinjia ikatutenganisha na njia yake,na akasema pia ktk Qur(6:116)-na kama mtawatii wengi hawa waliopo ulimwenguni,watakutengeni na njia ya m/mungu. Katika Qur(20:49)-akasema Firauni mola(mtawala) wenu ni nani ewe Musa,akasema mtawala wetu ni yule aliyeumba kila kitu akakipa muongozo,hivyo mola(mtawala) wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ikiwa mnayakini.,vile vile ieleweke ikiwa mnayakini ktk Qur(44:7). Pia ktk Qur(45:36)-m/mungu anajieleza,sifa zote njema ni za m/mungu mtawala wa mbingu na ardhi na walimwengu wote,baada ya m/mungu kusema yeye ni mtawala wa walimwengu wote,anauliza swali

Dec. 6, 2013, 9:57 p.m. GMT

Guest

Guest

Ninyi radio one hamna lolote, kazi kujitangaza kuwa mnapatikana online lakini hampatikani hata siku moja.

July 5, 2013, 7:58 a.m. GMT

djqcanada

djqcanada

djqcanada (You) habari We are SIMBA PORI (The Wild Lions of Kilimanjaro) with a NEW CD 'Message Sent', produced by Canadian Daniel Quinlan, 8 great songs sung in English by Kiwsahili singers, how can we get you some Mp3's or a CD of the songs, any direction would be great Thank you

May 28, 2013, 11:35 a.m. GMT

Guest

Guest

jamani muwe mnatangaza phone no zenu mara kwa mara incase tunataka kushiriki promotions zenu

Dec. 6, 2012, 8:20 a.m. GMT

Guest

Guest

jaman nataka ratiba ya vipindi vyenu

Oct. 15, 2012, 6:49 p.m. GMT

Guest

Guest

Jamaani naomba msaaada wa kukipata kipindi cha hizi nazo live...

Sept. 21, 2012, 6:54 a.m. GMT

Guest

Guest

Need some news....

Aug. 24, 2012, 12:48 p.m. GMT

Guest

Guest

Kitenge na katanga mko juu hampepesi macho wala hamng'ati maneno,simba hao vijana watunzeni 2one faida yao baadaye yasitukute ya twite tena.gerald mwanga niko afrikana

Aug. 22, 2012, 4:46 p.m. GMT

Guest

Guest

what is the problems, hatuwapati through internet. niko china

July 28, 2012, 8:21 a.m. GMT

Reviews - Rate this station:

No reviews yet. Be the first to post one

Sign Up for Streema

If you want to save the Radio One live stream, start sharing stations with friends, or engage in a deeper Streema experience, please sign up below.

By clicking Sign up, you are indicating that you have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Streema Mobile

We've developed a mobile website for iOS (iPhone, iPad, iPod) and Android devices. Native apps coming soon!

You can check it out by visiting our mobile radio site from your phone or tablet's mobile browser - it's free, no download required.

For more information go to our Mobile Support .

Playlist, tracklist, top songs played coming soon...

PC requires Windows Media Player - Mac additionally requires Real Player - See FAQs for more info on how to listen to live streaming radio.