Sam 104.5 - K283AD - FM 104.5 - Roseburg, OR

SAM FM