Sunshine FM - JOZZ0AJ-FM - FM 76.1 - Miyazaki

Japanese Top 40 FM 76.1 - 64Kbps

Miyazaki - Kyūshū, Japan - Japanese