TV Oromiyaa - Adama - Watch Online

Ads by Google AdSense

Loading TV Oromiyaa... Please Wait

TV Oromiyaa Info

3/5 based on 2 reviews. Phone Number: +251 22 111 90
http://www.orto.gov.et/Menubar/?category=menubar&type=feedback

Wall

Guest

Guest

ilove you tv

Aug. 7, 2014, 11:53 a.m. GMT

Guest

Guest

mal yaa tv oromia yero waye artisti agaaro dhiyesitan rayaa abamaca malif hiranfatan dhira waga 20 afan oromo tif kan qabsaye

July 28, 2014, 11:54 a.m. GMT

Guest

Guest

Attention

July 23, 2014, 4:47 p.m. GMT

Guest

Guest

galatoma hundi kessanu hojatota tv oromia kessa hojatani bayye issin galatenfadhaa akkanuman itti fufa maqan ko abdisa jedhama from, nairobi .

July 20, 2014, 6:45 a.m. GMT

Guest

Guest

opdo channel not oromiyaan channel .

July 19, 2014, 2:03 p.m. GMT

Guest

Guest

saagantaa keessattin baay'iseen itti gammada,jaabadha. Dargaaggo Jaabessa Olqabaa

July 18, 2014, 8:43 a.m. GMT

Guest

Guest

qophiin keessan gaariidha haaluma kanaan itti nuu fufaa.idiriis shaarbee finfinnee irraa

July 13, 2014, 2:13 p.m. GMT

Guest

Guest

this sit is very important to utilize issues reefing to development of language that in a progress.

July 11, 2014, 3:11 a.m. GMT

Guest

Guest

Ethiopians are fine and beatiful peaple i want a friend from this country 234(0)9033144441

July 9, 2014, 4:01 a.m. GMT

Cmerina20

Cmerina20

Mcmyrdrdrjyfyjtfytjftyj yugmutfi utvjggkjkuygkuyfkutfkyugkyugyukgykugtykftykftukffyktftftukftkftkftyifktftuftukftukfutkfuktfktufutkfkutfutkfktufutkfkutftuftufktukfutkfutkftukfkutfuktfutkfutkfyufutkfutkfutftyjdrjydrtdresesrrsehsehrshettdrjdrjttrdjdryjyrjddytkdtykfutkftukfukttufktckhxYou,yfu,yuf,y,fun see more... gi,yfluyluffluyyfluyfugy gyu ligly y gliliyg ly igygil. Gg yilug illi guy glitzy li yilug title Gil ugly ugliest. Laughlin ugliguilugl iigulgiulugil yoilyyigyilgui. Gy. Hulk yiglygg ykugyutuykgk ygk ugykugyukggyukuygky ugkgyuk yguk g kuyygk kuyygk ugyuk ugykugyukggyukuygky ugkgyuk u yguk yguk yukgu ykugyutuykgk key guys uk guys ukulele ykugyutuykgk key gky kgugy joy kgugy ukyg Uighur kuyg ki gym gyukgk yup gyukgk gk gkyu kuyygk guy KGB yup gyku gkyu you kg kyu yguk guy kg ykugyutuykgk kg yukgu kuygu kuyygk gyku kygu yiglygg ukyg ih gkyu guy kg iyggukuktgtfyjyui FYI ugyuk iyggukuktgtfyjyui guy ukyg yugykgyukgkth http FYI Nvyf me u tykuyfiuygukn. n u n. u un. N. U. Nou u. N up n. N. u , I. Me. I iqqql uiglygi guys yguk. G g yilug iyg illi go kyigygki. Iyggukuktgtfyjyui yjtfhjtufjut ffutfuiftiutfiu tif u TGIF ukyg ute

June 26, 2014, 4:44 p.m. GMT

Reviews - Rate this station:

Guest

I don't like this Chanel nttytrytghhggggygktufytkftukftukfktuftkuftkfuktuftkuftfukuftktufktfuktufktkfutfukftukftkutfukftuktfukftukftkutkufftukfyukfkuyfyukfykufykufukyfykuukfyuyfkftkukutfyfkufyukfutkftuktkfuktuftukffutkuftktfuktufktfuktkuftfkuyfukufkttfuktukfutkftfkuuftktfuktkufyjxryrxjdrjyyrdjuftkfukyfyukyufkyufkguyo ugyuk g yuk yugykgyukgkth yfu if tut if unit ugg uky gyku ygk ugkgugukyyugkguy yg ukuygkuygkuygkugykygukyukggykugkuyyugkyugkygkuyugkgoiy uky. Kygu. Yucky GUI gyukgk yg yuk guy guiyugykuygkgy ukyg I gyku kuyg yukgu Giuliani gky gyukg kuyg yukgu ykugyutuykgk y kuyg uky uky g yukgu yo g yukgu kuyg yukgu kuyg utif tuiuyuyguyguyigukyg guy igygil guilty g uyigugy it yuku gyku I yg kugel yilug yiug

Guest

obboo temesgeen duraan dursee maqaa ummata oromootin akkamin siin jedha ? itti aansuudhaan akkuma beekamu dhimmaa maaster plaanitiin wal qabatee ummanii oromoo dhumuun isaa ni beekama .eessa fa'atti yoo jenne amboo ,haramyaa ,baale fi iddoo adda addatti. kanaaf Tv fi Raadiyoon oromiyaa kan dhaabbatte qabeenya ummata oromooti osoo ta'u namoonni dhuunfaa achi keessa hojjatan jibba ummata oromoo irraa qabanii jecha namni tokkollee ambotti hin duune jechuun dabarsee jira.eshi erga namni hin du'inii raadiyoon itoophiaa maaliif namni toba ambootti namoonni sadi baaletti sababa maastar plaanitiin du'anii jiru jedhee dabarse? assaayimentii siif haa ta'u. wanti garaa nama nyaatu tv oromia ilma namaa lubbuun isaa rasaasna ambootti bade hin gadisiisne qabeenya ambootti badetu gaddisiise lama naaf jedhi. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna.siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. ijjanno saba bal'aati

Sign Up for Streema

If you want to save the live stream, start sharing stations with friends, or engage in a deeper Streema experience, please sign up below.

By clicking Sign up, you are indicating that you have read and agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Streema Mobile

We've developed a mobile website for iOS (iPhone, iPad, iPod) and Android devices. Native apps coming soon!

You can check it out by visiting our mobile radio site from your phone or tablet's mobile browser - it's free, no download required.

For more information go to our Mobile Support .

In other languages

See this page in French: Regarder TV Oromiyaa en ligne

See this page in Deutsch: Hören TV Oromiyaa online

See this page in Portuguese: Reproduzir TV Oromiyaa ao vivo

See this page in Spanish: Ver TV Oromiyaa en vivo

Playlist, tracklist, top songs played coming soon...

PC requires Windows Media Player - Mac additionally requires Real Player - See FAQs for more info on how to listen to live streaming radio.