Yunus Karamuk

Follow
Power FM 100

FM 100.0

Hip Hop, Hits, Pop

Istanbul, Turkey