Mrdovic Milinko-Miki

Follow
Radio Antena M

FM 87.6

Information News Talk

Podgorica, Montenegro

Radio City

FM 107.3

Podgorica, Montenegro

RTCG

FM 89.3

Entertainment News Sports

Podgorica, Montenegro