Radio Zimbabwe ZBC - FM 96 - Harare

Save this radio to your Streema Favorites

Radio Zimbabwe ZBC Info

Radio Zimbabwe ZBC isn't streaming online via our radio directory. Do you know the live stream? If so, let us know!

Get the live Radio Widget

Wall - Post a message

Guest

Guest

Given chatira ndinotsvakawo sisi nometter murove 4n nmbre 27742157014 kana pafacebook given zephania chatira .ndatenda

April 15, 2014, 5:48 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushamarari zita ndinonzi Maxmillion Mkusa, ndiri kutsvakawo munin'ina wangu anonzi Moses Mkusa uyo wandakapedzesera kuona muna 2002 achigara KuBindura. Kana paine anoziva kwaari ngaandifonerewo panhamba dzinoti 0776365532. Ndatenda.

April 10, 2014, 2:11 p.m. GMT

Guest

Guest

makadini wamushamarari ini ndino tinashe binha.ndinosvagawo musikana wangu anonzi Giresi Phiri aiga kumaronde kwamicho kupurazi ndakadanana naye 2011.Ndichigara paPlot 7 pamanhanhanha.kana andinzawo ngaaFone panumber idzi 0776258387

April 10, 2014, 10:01 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushamarari ini ndinonzi Nomsa musoni ndinotsvakawo baba vangu vanonzi charles musoni vakaparadzana naamai vangu mugore ra1994 kuchimanimani asi ndangandisati ndaberekwa ndambonzwa kuti vano gara kumasvingo kana vakateere ngava fone pa0776244068 kana 0714492969 kana hama dzavo ndatambur see more... a nekuvatsvaka hama dzangu ndibatsireiwo

April 9, 2014, 6:31 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushamarari zita rangu ndinonzi james muyambo ndinogara kuchipinge ndinotsvagawo sisi vangu vanonzi tariro muyambo takapesana mugore ra2003 kusvikira 2014 izvozvi handimboziva kuti varipi kana pane angaziva ngandizivisewo pa0778825942 kana pafcbk pa website inoti jamemuyambo.tina@facebo see more... ok.com hama ndibatsireiwo ndakafara zvikuru ndatenda.

March 4, 2014, 2:22 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadíi zvenyu vamushamarari zita ndi Benson khamu ndotsvakawo baba wangu vanonzi Gideon khamu vaibva kwaRUSAPE AMAI vangu vainzi Ettina Chimwayi.mungandibatawo apa 00263773113549 or bensonkhamu82@gmail.com

Feb. 3, 2014, 12:52 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushamarari.ini ndinonzi Moreblessing vengesai.ndotsvagawo munin'ina wangu anonzi Marvellousy Vengesai pamwe aka chinja surname.aigara kumberengwa nambuya nasekuru.amai vake vainzi Prisca Hlaka,baba vainzi Makiwa.takaparadzana tichiri vadiki amai vachangoshaya.agondifonera panumber idzi 0 see more... 774665319 ndatenda.

Feb. 3, 2014, 7:34 a.m. GMT

cathy.matizamakwanya

Cathy Matiza Makwanya

Makadii vamushamari ,ndinotsvakawo munin'ina wangu anonzi Grace Matiza Ndavani anonzi akanyorera kuchirongwa usandikanganwe kana achikwanisa ngaane pa0774 749 255 kana 0733 403 625 atare nasisi vake Cathrine Ndabane Matiza

Feb. 1, 2014, 3:44 p.m. GMT

Guest

Guest

ko makadidi vamushamarari nevateereri ini zita rangu ndinonzi Darlington zavai dziva siziba ndino kuMberengwa Machingwe paMhokonye ndinoti kufara kune vese vandiziva ndanyora ndiri kuSouth Jorbarg ndatenda

Jan. 21, 2014, 11:38 a.m. GMT

Guest

Guest

zita ndinonzi conias makanga ndakara shawo licence chitupa ne pasport ndichibva masvingo ndichienda south africa kana paine akazviona kana kuzvi nhonga ngaaridze nhare panhamba dzinoti 0782869128 anondibatanekuku midza mubairo wakendinawo zita zvakare ndi conias makanga

Jan. 20, 2014, 7:55 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadiyi vamushamarari ini zita ndinonzi james muyambo ndinogara kuchipinge ndinotsvagawo sisi vangu vanonzi tariro muyambo takaparadzana ini ndichirimudiki kuma 1995 kusvika ikozvino kana pane angaziva ndandi 4nerewo pa0778825942

Jan. 18, 2014, 8:20 p.m. GMT

Guest

Guest

Chirongwa Usandikanganwe. Makadii vamushamarari? Zita rangu ndinonzi Darlington Mutaurwa Rwizi. Kuburikidza nenhepfenyuro yenyu ini nevanin'ina vangu nehanzvadzi dzaku tirikutsvagawo mwana wababa vedu uyo vakaita nemumwe mukadzi paGutu Mupandawana Growth point kumakore a1993-1994 . Vakazomboshanda v see more... ari paNyika nekwaBhasera. Baba vangu vainzi Stephen Rwizi vakashaya asi vaibva kuWedza vaishanda kuMinistry of Transport/ Roads vari driver. Kana paine vaishanda nababa vedu kana shamwari dzavo tifonereiwo.Number dzephone 0772960797

Jan. 10, 2014, 6:34 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadiyi henyu vamushamarari ini ndinonzi karakadzai or silas matambo musangaraza chipachi. Ndinobva kwachecheche kuchipinge ndakabvako mugore ra1997 15 june.handina kuzoziva kuti vabereki vangu vakadiyi havo kana.kuti vachiriko here? Ndine chishuvo chekuziva kuti vabereki variko here.ndinoda kuti v see more... azive kuti ini ndiri mupenyu ndiri kuno kusouth africa zita.rababa vangu ndiwilson matambo zita ramai ndisiliya ndlovu ndakakavasiya kwagarahwa. Kana kurikuti cephars mamboza chipachi akateerera kana mhuri yese ngwenzi kana yekwamusangarasa yakaterera ndinokumbirawo vandifonere kana kundibhipa panumber dzinoti0767194943 kana solomon. Kana phinias vandifonere ndine zvakawanda zvandinoda kutaura navo. Panguva dzandakabva ndaigara kwasekuru kwamisherck mashava kwagarahwa ndinokumbirawo chero ani zvake anondiziva andibatsirewo

Nov. 30, 2013, 6:20 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushambarari ini ndinonzi lyton mahoshani ndinoda kukwazisa mai nambuya vanoitya vagange nemudzimai wangu maiALISTER naALISTER CALISTO FOSTER SHILAR ndoinda kuHarare kuna sisi vangu mai Fibion ndichiti buy buy vandasiya mangwana ndimiwo

Oct. 31, 2013, 12:40 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushamarari ini ndinonzi Felix Chikwanda ndinotsvagawo baba vangu vanonzi Isaac Chikwanda ndakapedzisira kuvadzwa vachigara kuGweru.ini amai vangu vanonzi shingairai Burungudzi.kana hama neshamwari vakaterera ngava ndifonere pa number dzinoti 0776928913 ,0715519162.parizvino ndinogara ku see more... marondera handina kana birth certficate

Oct. 30, 2013, 2:55 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini ndinodakukwazisa mhuri yose yekwa chironda kumusha kwagutu

Oct. 28, 2013, 11:14 a.m. GMT

Guest

Guest

makadini vamushamarari,ndinonzi Florence ndiri kutsvagawo sekuru baba vamai vangu kana hama dzedzinza ramai vangu.amai vamai vangu vanobva kuSt Barbras mission kwaRusape kumhuri yekwaMutanga. Zita ramai vangu ndiLucia Mutanga.kana pane anoziva ngaandibate pa 2774786897 ndatenda.

Oct. 9, 2013, 8:51 p.m. GMT

Guest

Guest

KWAZISO

Sept. 30, 2013, 5:11 p.m. GMT

moses.mahande.1

Moses Mahande

chivimbo changu kuti nguva yekwaziso yasvika muchandikwazisira wo ana mbuyaChimhete ndinoti murisei ini ndiri bho kurisei kumusha ndisingakanganwi vamushamarari mundikwazisire mafriends angu anoti baba Ajonh matanga.Farai mutandeekaya. Edwell chimusoro casper dzere ndatenda vamushamarari by MOSE see more... S MAHANDE

Sept. 25, 2013, 6 p.m. GMT

mercyyeukai

mercyyeukai

Makadini mhuri yezimbabwe ndinoitwa Mercy Yeukai Gwese,ndinogara kuguta rehwange.ndinotsvagawo munin'ina wangu anoitwa Faith Gwese. Kana vanomuziva mungandifonera kana kutumira message pa0773 565 986.anonzi akambonekwa kuchiredzi nekumasvingo. ndapota hama dzangu ndibetsereiwo.

Sept. 23, 2013, 2:13 p.m. GMT

moses.mahande.1

Moses Mahande

ehh vamushamarari chivimbo changu kuti nguva yekwaziso yasvika muchandikwazisira wo vabereki vangu vanoti vaChimhete naanambuya Chimhete neshamwari dzangu baba ajonh bheteniko naHadlife zwisa ndinoti munofara here ? zvinaka tichasangana by Moses Mahande Pa S.A

Sept. 23, 2013, 8:53 a.m. GMT

guardfordchipeni

guardfordchipeni

Kutanga ndino tenda musiki nekundipa nguwa ino ndinonzi Guardford Chipeni ndino kwazisa chibaya moyo changu Taurai Musokeni nevana vedu Nyasha,Lovejoy,Guardford junior ne hanzvadzi yawo Mavhu Privilage.Kumusha kuChipinge ndikwazisa baba vangu vaMajirah ndapedza vamushamarari kambo chero kubva kuna A see more... llan Chimbetu

Sept. 8, 2013, 7:47 a.m. GMT

Guest

Guest

Zviseisei vamushamarari ndikwazisireiwo amai vangu amaimoyo kana mai tabeth mukadoma magazmark chingovafadzaiwo nekambo kanonzi ndirihwai yange yakarasika kubva ku vashumiri vajehovha

Sept. 3, 2013, 9:56 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamushamarari?ini ndinofara chose.ndinoda kukwazisawo mai vangu kuRushinga kuchiromba mubhuku masabhuku Mukoka.ndozokwazisawo chibaya moyo changu kuMarondera pahse nu 6chikomo crissent nevana vangu Remember naMartha.ndini Admire chakurungama ndiri kumasasa.panziyo chero kapi zvako kechitend see more... ero.

Sept. 2, 2013, 11:50 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadini mhuri yezim

Sept. 2, 2013, 6:44 a.m. GMT

Abel Svongwa Chamutsa

Abel Svongwa Chamutsa

Makadii vamushanarari? zitarangu ndiABEL SVONGWA CHAMUTSA nikwazisiriwo Baba namai vangu pamwechete nomunun,una wangu Mudhevha uye vanatete vangu vanoti Rachell,Ellen,Rebbeccor naLeah uye kudzai muzukuru nevose vanondiziva vari muraini rokwaSvongwa maitabasa

Aug. 31, 2013, 6:59 p.m. GMT

Guest

Guest

Chipo ndinotsvanga baba vangu vanonzi Shadreck Marekwa conctact on 0777794444

Aug. 31, 2013, 2:52 a.m. GMT

gfarmer

gfarmer

makadi wamushamarari ,ini ndinosimba njanji chaiyo .ndinonzi jonathan matongo . Ndinogada kucape town ,ndinoda kukwazizsa amai wangu na mbuya ,amai vanonzi mavis matongo kana kuti mai jona ,ambuya vachinzi zlice makamba ndinokuda muri pakati pemoyo wangu ..ndisingakanganwe shamwari dzangu dzese dzan see more... da kafunda nadzi makadi mese .ndichiti kuma mukoma rich , richmond siyakurima (chikomba pfacha) makadii mushamarari ,number one DJ ,nevashandi vese munobata navo ..ndatenda hangu

Aug. 27, 2013, 11:23 a.m. GMT

Guest

Guest

Ndin Richard Nehomba ndinotsvanga baba vangu vanonzi Shadreck Marekwa vakasiyana namai vainepamuviri pangu vaivanemwana anonzi Chipo vaigara kwamutare ndibatei pa0777794444 kana pa0771295268

Aug. 23, 2013, 7:39 p.m. GMT

Guest

Guest

Kutanga ndinoti Makadiyi vamushamarari tsamba yangu inoenda pahouse nomber 823 makomo ext epworth harare ndichiti kusimba kune iye anova mudiwa vangu mildred mutsengi anovaiye amai vevana vangu vanoti isaac, leon,nyasha chakombera ndichiti kwavari musanyunyute henyu musiki ndiye anoziva musinenguva see more... vandichadzoka nekuti mazuva apindana. Anyora tsamba iyi ndini baba valeon chakombera ndiri kusauth africa vamushamarari muvaridzire kambo kubva kuna methius mhere kambo kekuti usavimbe nemunhu muni'na munhu anokurasisa kuitira kuchengetedza zvatinazvo nekuti munhu anongoda kuputsa ndatenda hangu vamushamarari ndingafare hangu kana mukaverenga tsamba yangu.

Aug. 22, 2013, 8:41 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamarari ini ndinonzi Vimbai Jairos Muya ndakabarwa mugore ra1987 ndinotsvaga vedzinza rangu vekwaMuya ,Baba vangu vainzi Charles Muya vakasiyana namai vangu (Irene Jairos)mugore ra1988,pavaishanda paCranham farm kuconcession.kana vakaterera ngavachaye nhare panumber 0773266086/07741180 see more... 40

Aug. 22, 2013, 9:05 a.m. GMT

Guest

Guest

Ma name z samuel danha in capetown lukin for a close friend of mine calld Delight Nzou,,f shiz listng ma numbr,, 27848173574

Aug. 14, 2013, 6:11 a.m. GMT

vimbai3

Vimbai Moyo

makadii vamushamarari?ini ndinonzi Wadzanai kanakuti Vimbai.Ndinotsvagao muningina wangu anonzi RONJE RHONICA.Anehama dzinoti Muchineripi Muridzo ,baba Musa,Elina ,Paulin nambuya mai Rindai naOlinia naNomater tirikumutsvaga kana akaterera ngaridze runhare panumber idzi 0773317616

Aug. 11, 2013, 6:32 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamara ndinonziBlessing ndinotswakawo baba vangu vanonzi Erick Gwanzura ndakanzwa kuti vanogara kuChegutu ini mai vangu vanonzi Gutu Nondo vakashaya ndakaberekwmugore ra1987 kana paine anovaziva ngaandibate pa0772265915

Aug. 5, 2013, 6:41 p.m. GMT

jasper.chawasarira

Jasper Chawasarira

makadii ndinonzi jasper chigango ndakarasawo wallet nezuro yaive nedrivers licence ,bank card netiens membership card .anenge akazviwanawo pliz ndivateiwo panmbr dzinoti 0774198222

Aug. 4, 2013, 5:44 a.m. GMT

Guest

Guest

makadii vamushamarari zita rangu ndinonzi Randy chiringo ndinotsvakawo hanzvadzi ano anonzi jane samukange wandakapedzisira kuona muna1992 kubindura kuchipadze aigara namai vangu vainzi loveness chin'ombo pliz kana achinzwa ngaandibatewo panumber dzesouth africa dzinoti 00263737347821

July 26, 2013, 5:26 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini vamusharari ndirikutsvakawo mwana akaberekwa na beatmore munangi ,rima na christiner shibe weku karoi beatmore aibva buhera ,vanhu ava vose vakashaya vakasiya mwanakomana ndokumbirawo kana paine vekwa shibe kana hama dzacho dzinoziva mwana uyu ngavandibatewo pa number idzi 0777838598 ndini see more... babamunini vake ndokumbiriswo ndaneta nekumutsvaka ndapota ndibatsirewo

July 18, 2013, 12:50 a.m. GMT

Guest

Guest

Tasiyana kanyongo cape town Muno fara here vamushamarari basa sebasa tinokutsigira.Ndikwazisireiwo mhuri yekwa kanyongo kwa mutoko ne muno muharare nevose vano ndiziva.

July 15, 2013, 8:54 a.m. GMT

Guest

Guest

Munofara here ndinotsvagawo hanzvadzi yangu inonzi pamela kana kuti zvikomborero ndakapedzisira kumuona muna 2007 kusvikira nanhasi kana pane akambonzwawo nezvake ngaandibatewo pa0778018122

July 12, 2013, 6:41 a.m. GMT

Guest

Guest

Tasiyana kanyongo in cape town I love my country zimbabwe we need love,peace

July 11, 2013, 8:55 a.m. GMT

terrence.nyaruchakahuni

Terrence Nyarucha Kahuni

Terrence Kahuni.mhoresai mhuri yekwaKahuni baba namai Kahuni mubhuku rakatena 3 kuKudzwe ndinoti kufara mose vanondiziva

July 9, 2013, 6:12 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamarari ndikwazisireiwo mhuri yekwaMutukwa irikuMasvingo kuNyajena....... wenyu Martin frm Cape town

July 9, 2013, 5:56 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamarari ndini wenyu muteereri Fanuel Mazuru . Ndikwazisirei mhuri yose yekwa MAZURU

July 7, 2013, 3:36 a.m. GMT

Guest

Guest

Tasiyana kanyongo cape town Ndinokwazisawo mhuri yekwa kanyongo,magawa newose vanondiziva ndisinga kanganwe chibaya moyo changu mai tiriri kwa mutoko

July 3, 2013, 4:13 a.m. GMT

Guest

Guest

Ndinokumbirawo kuziva kuti nditerere radio Zimbabwe sei ndiri muPolokwane

June 27, 2013, 3:57 a.m. GMT

Guest

Guest

makadii mushamarari , ndini we Sydney Muonde kutanga ndinoti ndinokwazisawo amai vaku paZaka apo nababa vekubereka uye dangwe rangu Phillip kwaChivi vose ava ndinoti mwari akuitirei nyasha uye ndinokumbirawo kambo kubva kuna Mathius Mhere ,munongotichengeta

June 22, 2013, 12:47 p.m. GMT

Guest

Guest

Maxwell ndlovu.plumtree.ngithanda ukubingelela abazali bami abase Nopemano e plumtree.ngithu philani lizelikhokhobe.

June 20, 2013, 9:35 a.m. GMT

Guest

Guest

Pane munhu akaisa chiziviso achiti iye anotsvga hama dzake dzekwadongorere achiti iye anonzi douglas ncube.kna akateerera ngaafone panumber dzinoti 0779780233 kana 0772955011 ndatenda hangu

June 17, 2013, 10:07 a.m. GMT

Guest

Guest

Chirongwa usandikanganwe. Makadini vamushamarari nebasa renyu.ndinotsvaga munin'ina wangu anonzi Maverllous Vengesai.takaparadzana 1998 kana 1999 mushure mekunge mai vashaika.akasara kumberengwa nasekuru nambuya achiri muduku chaiye.ini ndikatorwa nababa ndikaenda kuBuhera.baba vedu vakazoshaya mu20 see more... 01.handina anondibatsira kukutsvaga,mberengwa kwacho handichakuzive.ndini Moreblessing Vengesai muskana number 0774665319 ugondifonera.ndakusuwa.maitabasa vamushamarari.

June 7, 2013, 12:12 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadiiko vashamarari paRadio Zimbabwe tokubatai seiko painternet we miss you so much Tibatsireiwo irire sedzimwe nhefenyuro kuno kuDurban. email address yangu smalaki3@gmail.com. Tatenda... Shepherd Malaki

May 28, 2013, 8:24 p.m. GMT

Guest

Guest

makadiniko vamushamarari?Ndinokumbirawo mudikwazisirewo mukoma wangu babavaPride kunze vanogaraku Hetfield ndini Pascakunze

May 28, 2013, 6:11 p.m. GMT

Guest

Guest

ZBC Usandikanganwa/. Munyaradzi Manyati 27yrs Makadini vamushamarari ndotenda nekuverengawo yangumassage. Ndirikutsvakawo babavangu Edwart or Ezious Munyoro, vaiveMupurisa muHarare

May 28, 2013, 6 p.m. GMT

brighton.mhandu.12

Brighton Enermy

Makadiiko vamushamarari? Ndinonzi brighton Mhandu, ndinogara kuLouis Trichardt. Ndikwazisireiwo amai vangu maiGoregore varikwa mombe kuchirasauta, Tapiwa Goregore, mbuya Gahadzikwa, mhuri yeseyekwamudyiwa irikuchivhu nevose vanondiziva kuchirasauta. Mundiridzirewo cherokambo kubvakuna maicharamba, m see more... acheso, tongai moyo kanakuti chero yamandiwanira inoita chute.

May 10, 2013, 11:47 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadii mhuri yezimbabwe ndini Mathew Ringisai ndino kwazisa mhuri yose yokwaringisai kusanganisira Eugenia,Yeukai,Modesta,mai nyembesi ,ellena ndiri kuno kumozambique number dzangu ndeidzi 847178887 ndatenda vamushamarari

May 2, 2013, 6:47 p.m. GMT

Guest

Guest

Does Radio Zimbabwe ZBC play Gospel music? I just want to know because I am a Gospel music fan from South-Africa. I hope you don't mind if I ask, but can you guys please play for us more Gospel music sothat everyone in Zimbabwe can hear God's Word on the radio?

April 25, 2013, 6:02 p.m. GMT

Guest

Guest

Happy birthday Ever Zireva ndini baba vake Sharon zireva

April 21, 2013, 5:27 p.m. GMT

brian.maperera.5

Brian Maperera

NGUVA YEVARWERE. Ndodawo kumutsa mbuya vangu,mbuya sita maperera kwamurewa vanosimbirwa nemuviri wose,nemakumbo ndichiti ngatinamatei mwari vachakuporesai. Ndibrian maperera kuno kusouth africa,durban. Varidzireiwo chiedza chevatendi kana P.Nyamande. Ndatenda.

April 20, 2013, 1:13 a.m. GMT

brian.maperera.5

Brian Maperera

Makadii vamushamarari. Ndoitwa Brian Maperera,kuDurban,Richards bay,South Africa. Ndikwazisireiwo mbuya sita,mhuri yese yekwaMaperera,vose vandakadzidza navo fomu 6 paKambarami high school 2009 ndichiti zviri kufamba here kwese kwamuri ikoko. Ndirovereiwo Cynthia,from Macheso. Ndichafara mukaverenga see more... wo yangu. Ndatenda hangu.

April 19, 2013, 3:55 p.m. GMT

Guest

Guest

Madini vamushamarari ndiitwawo ANDREW MUREVESI ndiri kuwadzana ndinodawo kukwazisa mhuri yese yekwa murevesi kwachurumanzu kusanganisira amai vangu ku driefontein uye mudzimai wangu jesca munyaka ndingafara mukaverenga tsamba yangu ndatenda

April 8, 2013, 10:37 a.m. GMT

Guest

Guest

Mhoroi mose, pane here angaziva kambo ke reggae dub kaishandiswa pakwaziso kuma 80 and 90s, Kaishandiswa se signature tune uye se background music pavanege vachiverenga tsamba. Pliz help

March 27, 2013, 2:04 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadini mhuri yeZimbabwe kusanganisira varimumativi mana epasi rose pamwe chete nemi vamushamarari tisanganisei nekambo kanobva kuna Senzo kachinzi Whose gonna care for you and I Kari kekuZambia ndatenda !

March 26, 2013, 2:48 p.m. GMT

Guest

Guest

Mamuka sei mhuri ye Zimbabwe ndinoti ngatitambai Easter holiday yedu tichivarumbidza ivo Mwari musiki wedenga nenyika ndini mai Nigel or Lucia Mareverwa ndinoda kumhoresawo mai vangu hanzvadzi dzangu Tindo naAbednico navose vanondiziva nevana vangu namama panorton see more... apo

March 23, 2013, 6:25 a.m. GMT

Guest

Guest

kwaziwai vamushamarari ndinokwazisawo munin'ina Prince Peter nehanzvadzi yangu Precious Peter ndini Roy nyamhunga

March 18, 2013, 1:54 p.m. GMT

Guest

Guest

mangwanani vamushamarari ndinomutsawo mai vangu vanorwadziwa negumbo ndini tapiwa masaraure ndogara kuborrowdale ndoda kuti vapore nekukasika nezita rajesu ndomutsawo vana vangu vose ndichiti ngava dzidze zvakanaka

March 12, 2013, 4:55 p.m. GMT

Guest

Guest

Mangwanani vamushamarari ndini Bright Zengeya ndinodawo kumutsa vose vokwaZENGEYA variKUBIKITA KwaMUKORE kwaZENGEYA ndigokumbirawo kambo kubva kuna Alick Macheso'Tererai' ndatenda zvangu.

March 10, 2013, 3:59 a.m. GMT

monday.rwatida

Monday Rwatida

Ndini Monday Rwatida Makadi vamushamarari ndinokumbira mundikwazisire baba namaivangu vari kuzaka muraini rekwa nheya nasisi vangu lita Rwatida vari KuBulawayo nemhuri yese yekwa Mashizha vari kusanyati panziyo imweneimwe kubva kunaTongai Moyo

March 4, 2013, 7:24 p.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall!makadii vamushamarari ini ndinonzi Austin ndirikutsvagawo musikana wangu andakaparadzana naye muna 2008 pandakauya kuno ku South Africa zita rake anonzi Chipo Muyaka aigara kuMabvuku muChizhanje achigara naamainini vake kana achizvinzwa kana kuti pane anomuziva ngavandif see more... onere panumber idzi 0027603872751

Feb. 25, 2013, 5:39 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadi Vamushamarari Ndotsvagao hazvandzi yangu inondzi Delphine Makori Dangwe remushakabvu Lisias Makori Na Itai Amai vake vanofungidzirwa kuti vaibwe Gokwe kana Sanyati vaizive.Akaenda na amai vake mugore ra1987 kana paine anomuziva kana anerubatsiro ndifonereiwo pana dzinoti 779527381/776436136 N see more... datenda

Feb. 25, 2013, 8:51 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamarari zita ndini Born Katonha ndinokumbira mundikwazisirewo mudzimai wangu Clara nevana paGoromonzi from UAE.

Feb. 24, 2013, 6:38 a.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vehama

Feb. 16, 2013, 1:41 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamarari ini ndinonzi Hardson Maposah ndinotsvagawo mukoma wangu anoitwa Joseph Maposa .ndinoti kwauri huya kumba baba vakashaika 16Feb 2008 kana uchinzwa ndifonere panamba inoti0782171955 kana pa 0777873689

Feb. 15, 2013, 9:32 p.m. GMT

Guest

Guest

Rest in peace uMalume Sam Sibanda from L Morisoni

Jan. 13, 2013, 8:37 a.m. GMT

Guest

Guest

makadii vamushamarari,ndinonzi brain chirandani ndirikutsvagawo hanzvadzi yangu mirriam chirandani.akaenda kubulawayo naamai vake varambana nababa.zita rababa ndibenard chirandani.amai vamiriam mundebele,saka vamushamarari ndibatsireiwo kuti vanzwe.kapa paine anomuzi kana ane rubatsiro ndi4nereiwo p see more... a0779501532 or 0734892312 ndatenda.

Jan. 9, 2013, 4:10 p.m. GMT

Guest

Guest

i want to listen to this radio station

Jan. 9, 2013, 1:10 p.m. GMT

nyasha.madziro.5

Nyasha Madziro

I DO NOT WHERE TO WRITE THIS NOTE TO I am Nyasha Madziro from ZIMBABWE I looking for my father his name is NOAH MANYOWA MADZIRO FROM MUTOKO .Anyone with information call at 0027735071121 OR send email to madzironyasha@gmail.com

Jan. 6, 2013, 12:11 p.m. GMT

Guest

Guest

zanu ruined our country one day is one day they will pay for their crimes.

Dec. 26, 2012, 12:03 a.m. GMT

Guest

Guest

zanupf radio station is run on the public interest.

Dec. 26, 2012, 12:02 a.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall! Makadii henyu vamushamarari ini ndinonzi melody nyandoro.ndiri kutsvagawo mukomana anoti arikutsvaga baba vake vanonzi phillip nyandoro.ini ndiri tete vake.ndinokumbira andifonere pa0773869572 or 0775609930 otaura nambuya vake

Dec. 21, 2012, 4:49 p.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall! Makadii zvenyu vamushamarari.ini ndinonzi MOlife Nyahuye ndinotsvagawo baba vangu vanonzi Sum MAponde ini handivazive ndinoshandis surname yaamai mai vangu vainzi Nennis Nyahuye.pazvino vakashaya mugore ra2005.ndakanzwa kunzi vaishanda paKAdoma central police station va see more... ri muC.l.D. Mumakore a1988 ini ndakazoberekwa muna january 89. kumusha kwababa ndakanwa kti nde kwaMUtare.ndibatsireiwo ndatambura nekuda kuziva dzinza rangu.vanogona ku4na panumber dzinoti 0775439672 Kna kusvika paroom number 7264 -96Cresent glen view 8 Harare.ndatenda hangu vamushamarari.

Dec. 15, 2012, 7:53 p.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall! USandikanganwe.. Makadii zvenyu vamushamarari.ini ndinonzi MOlife Nyahuye ndinotsvagawo baba vangu vanonzi Sum MAponde ini handivazive ndinoshandis surname yaamai mai vangu vainzi Nennis Nyahuye.pazvino vakashaya mugore ra2005.ndakanzwa kunzi vaishanda paKAdoma central see more... police station vari muC.l.D. Mumakore a1988 ini ndakazoberekwa muna january 89. kumusha kwababa ndakanwa kti nde kwaMUtare.ndibatsireiwo ndatambura nekuda kuziva dzinza rangu.vanogona ku4na panumber dzinoti 077543967

Dec. 15, 2012, 7:34 p.m. GMT

Guest

Guest

makadii vamushamarari rangu zita ndi Born Katonha ndiri kuUnited Arab Emirates ndkwazisireiyo mudzimai wangu Clara Katonha nevana vose Tindo Diva Simba Yummy Tariro ava vose vari kuGoromonzi ndatenda.

Nov. 27, 2012, 7:57 a.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall!makadii vamushamarari?rangu zita ndiKudakwashe Kafamauro.Ndiri kuCapeTown ndikwazisireiwo Baba na Amai Kafamauro nemhuri yavo varikuDande Valley paNyagwikwi village.vatendi vose veChurch of Christ kuKarai village

Nov. 7, 2012, 5:44 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vKB pamwe natete Soneni kana muri pamhepo pliz edzai kuti varodze pfungwa saka ndakupai imwe inoti mwana vasekuru vako venzinza ari murume anonzi aniko. Mhinduro yacho inoti baba. ndiri kukumbirawo number dzemobile dzako ini dzangu 0774066726 zita rangu CHAFA.

Nov. 2, 2012, 1:53 p.m. GMT

Guest

Guest

Makadii vamushamarari ini ndinonzi Evelyn Ruzive ndiri kuno ku Australia . Ndikwazisireiwo gogo Judi vari kuronga muchato muna December gore rino. Kambo vapei ke SDA Glen View. Baba ndiyambutsei rwizi

Oct. 17, 2012, 12:33 p.m. GMT

Guest

Guest

KWAZISO.Makadini vamushamarari,ini ndinonzi Earnwell Marungisa .Ndinoda kukwazisa mudzimai wangu Netsai Chareka, tete mai vaValentine ,ndokwkwira bhazi ndakananga ku Mt Darwin pakajokoto uko kwandinoda kukwazisa amai marungisa nababa marungisa pamwe navose vanondiziva .panziyo varidzirei kubva kun see more... a lernad zhakata kasong kanonzi Mugove.

Oct. 17, 2012, 11:22 a.m. GMT

Guest

Guest

Usandikanganwe,Makadini zvenyu vashamarari rangu zita ndinonzi Difficult Makori kumusha kwangukuMberengwa ndino tsvakao hazvandzi yangu inonzi Delphiner andaka gumisira kuona mugore ra1987 akaenda na Amai vake vanonzi ITAI vandinonzwao kuti vaibve Gokwe kana isiri Sanyati arimwana Wemushakabvu LIS see more... IAS Makori kana pane anozivao mu udzei andifonere panamba dzinoti 779527381 kana 776436136 Ndatenda hangu

Oct. 10, 2012, 5:40 p.m. GMT

Guest

Guest

hie can you play me any song from ECHOES OF PRAISE album ZORORO NDIJESU.

Oct. 10, 2012, 12:06 p.m. GMT

Guest

Guest

etha,hwzt,gudnyt kumazimbo ese

Oct. 6, 2012, 8:58 p.m. GMT

edza11

edza11

kwaziso. muri sei sei hama dzinodiwa?vamushamarari makaita wani?ndikwazisireiwo musikana wangu sekai nyamakato pawaterfalls,darlington,ethel,dyllany,divine,esther,daniel,edwin madziva,evans,vamadziva nehama dzose dzekwakendenge kudorowa nepasi rose,vari london,australia;botswana ndinonzi EDWIN KENDE see more... NGE

Oct. 4, 2012, 5:38 a.m. GMT

aledekete

al dekete

radio zim ka1

Sept. 26, 2012, 6:39 p.m. GMT

Guest

Guest

KWAZISO . Makadini zvenyu vamushamarari ? ini ndinonzi Norman Mutaveni ndinodavo kukwazisa hamadzangu dzinoti MIRIAM MUTAVENI ,NYARADZO MUTAVENI, muzaya wangu TASHINGA, mai vanguMAI MIRIAM, MBINDA MASUKUME, mudhara wangu CHIVUNGU-VUNGU hazvanzi yangu yandinoda samare Ratidzo Mutadzaniso nemhuri yake see more... . paBikita ndinoda vana mbuya vangu vose ,vanoti Mai Chirayi mai Agnes ,nekahazvadzi kangu komusikahwa Wadzanayi ndisinga siyi chembere yangu mai MERVY . Ndoshozhonoka ndowira muBhohera ndoda mainini PIRIMU DAKACHA ,maiguru mai Rony nababa mukuru . ndopedzisira nevandaka funda navo paMWENEZI HIGH mugore ra2003 mukirasi 4A2 . ndibate iwo panhare yangu inoti 0773551819

Sept. 26, 2012, 12:28 p.m. GMT

Guest

Guest

USANDIKANGAMWE,,,makadini zvenyu vamushamarari rangu zita ndinonzi NORMAN MUTAVENI ,kumusha kwangu kumwenezi ndino tsvakavo hazvadzi yangu inonzi NYARADZO MUTAVENI ndakapedzisira kumuona mugore ra2002 ,ndikazongohwazve kuti akawanikwa kwaZvimba ava kunzi mai Vimbayi kana akateerera kana vanozivavo m see more... uudzeyi andi 4nereiwo panhamba dzinoti 0773551819

Sept. 26, 2012, 12:05 p.m. GMT

Guest

Guest

USANDIKANGANWE,,, makadii vamushamarari,ini ndinonzi Alex Mtisi parizvino ndiri kuno ku south africa.Ndiri kutsvagawo musikana anonzi Chipo Jambaya.Musikana uyu taka dzidza tose Pa Chibuwe high School mugore ra 2005 pan ova ndipo pataka pedzisira kuonana, Chipo Jambaya anobva ku Birchnough Bridge kw see more... a Tonhorai shamwari yake yainzi Faith Mvurume anobva kwa Mutare,ndapota kana pane anzwawo chiziviso ichi kana kuverenga a phone pa number idzi 0777009394 apa acha taura na Tinei uyo Chipo anomuziva zvakare nokuti taiva mu class imwe chete, kana kumupa number idzi,ndapota, ndamutsvaga kwe makore ndine mashoko aka kosha naye nyange kutaura zvangu naye pa phone.ndatenda zvangu uye ndingafara chose kunzwa kwaari,muridzirei kambo kubva kuna shingisai siluma,miriramangwanani or mumaoko

Sept. 11, 2012, 7:54 p.m. GMT

Guest

Guest

Write something on this wall!p

Sept. 11, 2012, 7:25 p.m. GMT

Guest

Guest

Zita rangu ndini John Neshiri ndokumbira mundikwazisire vanhu vanotevera maiAnie ,Oby,Grecious naMore ava vari kuBulawayo kuPumula South kuGweru VvaSigauke nemhuri maiNostar nemhuri kwaGutu babaBetty nemhuri maiJoy ,maiTafadzwa Madzana nemhuri ndapedza vari dzirei Dhewa

Aug. 27, 2012, 1:58 a.m. GMT

Guest

Guest

Zita rangu ndinonzi Nesbert maundukuse ndinogara ku middle sabi chipangai ndinoda kukwazisa vana vangu vanoti brenda.faith.anna.tinashe.tanatswa.enway. Ndokwazisazve mhuri ye kwa bonus mtetwa ndichiti makadii. ndomhorosazve mhuri ye kwa maroi .uye mhuri ye kwa maundukuse yose ndichiti makadii

Aug. 15, 2012, 3:12 a.m. GMT

Guest

Guest

fjjfkkvvvfd

Aug. 10, 2012, 9:58 a.m. GMT

Guest

Guest

isaac mpofu from S.A please DEWA any

Aug. 9, 2012, 8:11 a.m. GMT

Guest

Guest

@usandikanganwe Radio Zim. Makadii zvenyu vamushamarari.Zita rangu ndinonzi Delight Mutakura .Ndinogara kwaRusape namai vangu Edina dadaya.Ndinotsvagawo Baba vangu vanonzi Steven Mutakura.Vanogara kumasvingo Zaka pedyo nenyakunhuwa school.Veukama hwavo ndi Clever ,Mafukeni,ElyphaseLawrance.Fungai N see more... aRuzisai kana pane akateerera ndiridzireiwo runhare pa 0772463408/0733358991 nadapota vehama ndibatsireiwo ndatambura weduwee ndatenda vamushamarari ndini Delight mutakura mwana va Steven.

Aug. 7, 2012, 1:32 p.m. GMT

Guest

Guest

hie hw are u this mornin? Cn u play mandown by Rihanna

July 7, 2012, 6:58 a.m. GMT

Playlist, tracklist, top songs played coming soon...

PC requires Windows Media Player - Mac additionally requires Real Player - See FAQs for more info on how to listen to live streaming radio.