Radju Katidral - FM 90.9 - Victoria, BC

Lehen il- Katidral f' darek

Radju Katidral ilu miftuh mit- 23 ta' Dicembru 1999 ghal dawn l- ahhar snin dejjem kiseb success dan grazzi ghas- semmiegha tieghu minhabba r- rispons ... See more s li jircievi. Madakollu Radju Katidral li jxandar fuq 90.90 Fm Stereo jaghti servizz kemm ghal Katidral ta' Ghawdex kif ukoll ta' servizz lil komunita parrokjali tal- Katidral. Madakollu ah ghadh sens ta' sodisfazzjon minhabba li permezz ta' website numru ta' emigranti u Maltin isegwu dak kollu li jkun qed jigri gewwa Ghawdex rigward tal- festa ta' Santa Marija kif ukoll meta jsiru numru ta’ attivatijiet ohra. Radju Katidral ghandu zewg studios minn fejn jxandar dawn jinsabu wiehed fil- bini tal- Katidral ta' Ghawdex u l- iehor fil- kumpless tal- Librerija pubblika tal- Katidral. Barra minn hekk dawn l- istudios huma it- tnejn l- linkjati ma’ xulxin dan juri t- teknologija li jahdem biha Radju Katidral.

FM 90.9 - 1Kbps

Victoria - British Columbia, Canada - English

Suggest an update

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.