Raks FM - FM 98.1 - Izmit

Tarkiye nin Radyosu

Oops… no streams currently available for Raks FM.

Click here to visit the Station's website:

Visit Website More info

Date 19 yy ortaları kadar uzan radyo, özellikle yerel boyutta iletişimin en yaygın araçlarından biri olmaya devam ediyor. from the radio until the mid-century, especially ... See more the most common means of communication remains one of the local dimension. Her yerde kullanılabilir olması fiziki olarak hareketliliği ve her ortama uyumu, insanlara ulaşabilmek için radyonun çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. To be available everywhere in the physical mobility and adaptation to any environment, the people have a place to reach the radio show that is very important. 98.1 frekansından yayın yapmakta olan Raks FM: Raks frequency of 98.1 FM broadcasting to do: Teknik olarak çağda, modern yapılanma, Technically, the age, modern building, %100 Türkçe Pop Müziği yayını ilkesi 100% Turkish Pop Music broadcast policy Zengin müzik arşivi The rich music archive Kocaeli'nin tanın – dinlenen programcıları Kocaeli-known - listened programmers Profesyonel reklam ve tanıtım hizmetleri Professiol advertising and promotion services İle 2500 wattlık çıkışla Kocaeli Bölgesinde, Sakarya, Sapanca ve Düzce'de dinlenilebilmektedir. Ontario Region, and 2500-watt output, Sakarya, Sapanca, Düzce and dinlenilebilmektedir. Raks FM haber verme, bilgilendirme, eğlendirme, ürün ve hizmetleri tanıtma, kamuoyu oluşturma işlevlerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Raks FM news-making, information, entertain, promote products and services, fully fulfills the functions of public opinion. Deneyimli programcıların hazırlayıp sunduğu, müzik – magazin programları, show programları, aktüel ve güncel içerikli programların yanı sıra yurttan ve Dünya'dan gelişmelerden dinleyicilerini anında haberdar etmektedir. Prepared and presented by experienced programmers, music - magazine programs, show programs, the actual content of programs and current developments as well as the dormitory and the Earth is aware of his audience. Raks FM anlık hızlı ileti aktarımı, günceli yakalayabilmesi, açık, yalın, kısa anlatım kullanımıyla bireyin algılamasını kolaylaştırması; düş gücüne seslenmesini iyi bildiği için dinleyicisiyle bütünleşmiştir. Raks FM instant message transfer speed, capture to date, clear, simple, short explation to facilitate the use of an individual's perception, imagition knows well the power to call out for the listener uses. Kaliteli müziği, farklı içerikteki programları, dinlenme oranı, reklam – hizmet kalitesi ve çalışan memnuniyetiyle çok kısa bir zamanda Kocaeli'nin sevilen ve dinlenen radyoları arası girmiştir. Quality music, different content programs, relaxation rate, advertising - the service quality and employee satisfaction in a very short time became one of Kocaeli, loved and listened to radios. Bu sebeple firmalarının tanıtımları için Raks FM'i seçen firma sahipleri de en doğru kararı vermişlerdir… For this reason, firms introductions in company owners who choose Raks FM gave the right decision ...

FM 98.1

Izmit - Turkey - English

Suggest an update

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.

In other languages

See this page in French: Ecouter Raks FM en ligne

See this page in German: Hören Raks FM online

See this page in Portuguese: Reproduzir Raks FM ao vivo

See this page in Spanish: Escuchar Raks FM en vivo