தேன் தமிழ் ஓசை - Jaffna

"தமிழ் பேசும் உள்ளங்களின் ஓசை"

"தமிழ் பேசும் உள்ளங்களின் ஓசை" Viber Whatsapp Imo +94 77 525 545 9

30 tune ins Web - 1Kbps

Jaffna - Sri Lanka - Tamil

Suggest an update

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.