Sauk Radio - Pretoria

Take Back Our Heritage and Future!

Welkom by U Volkseie nuus en inligtings kanaal. Ons neem ons erfenis terug! Afrikaanse volk ondersteun ons asb., nie vir politiek nie, maar vir die ... See more Volk.

Pretoria - Gauteng, South Africa - Afrikaans

Suggest an update

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.