Αλήθειας Φάρος Ραδιόφωνο - Athens

A Christian radio station BY Greeks FOR Greeks

Το Ελληνικό Βιβλικό Ραδιόφωνο από τους Έλληνες για τους Έλληνες.

Athens - Attica, Greece - Greek

Suggest an update

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.