بورجل راډیو - Kabul

بورجل د خبر او راډیو نړۍ ستاسو د کمپیوټر او مبایل مخې ته راوړي او په یوه کلېک هر ځای تاسو له خپلې نړۍ سره ... See more نښلوي. د خبر او راډیو نړۍ ستاسو په خپله ژبه او انګلیسي درته را یو ځای او وړیا وړاندې کوي. ژوندۍ راډيويي خپرونې، پاډکسټونه او هغه غږونه چې اورېدل یې درته په کار دي، ټول له دغې دریڅې موندلی شﺉ او په آسانه يې هر ځای اورېدلی شﺉ. د بېلابېلو سرچینو کره خبرونه هم په یوه کلېک کتلی شﺉ.

Web - 106Kbps

Kabul - Afghanistan - Arabic

Suggest an update

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.