Hit Radio Magic - FM 92.8 - Nachod

Nase Hity Vam Nadeli Desetitisice Korun!

Hitrádio Magic originated from the East Metuje Radio, which first came on the air October 18, 1995 at 10:00. Jeho redakce a studia byly zřízeny ... See more na náchodském Masarykově náměstí az této budovy bylo Hitrádio Magic přestěhováno v lednu 2011 do Hradce Králové, kde sídlí na Velkém náměstí. Its editors and studios were established in Náchodsko Masaryk Square and the building was moved Hitrádio Magic in January 2011 in Hradec Kralove, which is located on the main square. V programovém vedení Rádia Metuje se postupně vystřídali „staří rádioví pardálové“ Petr Štrup, Martin Halaxa, Jiří Kánský, Dušan Krejdl a Mirek Ťokan. The programming executives Radio Metuje gradually replaced the "old radio pardálové" Peter Strup, Halaxa Martin, George Kansky, Dusan Krejdl and Mirek Mating Call. Za mikrofonem se o příjemné chvíle s Rádiem Metuje starali moderátoři Markéta Šejblová, Jan Tuna, Tomáš Peterka, Pavel Fröde, Michal „Tryskáč“ Souček, Hana Nedvědová, Jana Mudrová, Romana Kožíšková, Zdeněk Lokaj a další. The microphone is a nice time with Radio Metuje care moderators Šejblová Margaret, John Tun, Tom Peterka, Paul Frodo, Michael "jet" Soucek, Hana Nedved, Jan Mudrova, Roman Kožíšková, Zdenek footman, and more. Zpravodajství po celou dobu vede Petr Záliš. News all the time leads Peter Záliš. V jeho redakci se vystřídali např. Filip Pultar, Jana Mudrová, Vendula Horáková, nebo Monika Homolková. In his editorial taken turns as Philip Pultar, John Mudrova, Vendula Horakova, or Monica University. Nad všemi jmenovanými po celá dlouhá léta bděl hodný a přátelský „náčelník“ – ředitel Rádia Metuje Marek Remeš. Above all nominated for years, watched a good and friendly "Chief" - Director of Radio Metuje Mark Reims. Vysílání Broadcast rádia je ze střechy objektu přenášeno spojovací vzdušnou cestou na hlavní vysílač, který stojí na Dobrošově nad Náchodem, kousek od Jiráskovy chaty. Radio is streamed from the roof of the building connecting the main air route to the transmitter, which stands at over Dobrosov Nachod Jiráskovy short walk from the cottage. Ten svým signálem na frekvenci 92,8 FM pokrývá většinu Královéhradeckého kraje. The signal on its 92.8 FM frequency covers most of the. Pro kvalitní příjem ve všech lokalitách regionu východních Čech jsou v provozu tzv.vykrývací frekvence. For good reception in all locations in East Bohemia region are in service tzv.vykrývací frequency. Jako první byly spuštěny kmitočty 94,7 FM v Orlických horách – Litický Chlum nad Vamberkem a v Broumově. The first was launched frequencies 94.7 FM in Eagle Mountain - Litický Chlum over Vamberk and Broumov. Následovaly vysílače na Táboře u Jičína – kmitočet 107,3 FM, potom 95,1 FM Zvičina nad Dvorem Králové nad Labem a v roce 2006 spuštěný kmitočet 97,0 FM v Trutnově na Šibeničním vrchu. Followed by the transmitter on the camp near Jicin - 107.3 FM frequency, and 95.1 FM Zvičina of Dvur Kralove nad Labem in 2006 running 97.0 FM frequency in Trutnov Šibeniční Hill. Momentálně je signál nového rádia pro východní Čechy – Hitrádia Magic – možné ladit od Prahy částečně přes okres Mladá Boleslav do okresů Jičín, Semily, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a částečně Svitavy. There is a new radio signal for the Eastern Bohemia - Hitrádia Magic - available to be viewed from Prague, partly through the district of Mladá Boleslav district Jicin, Semily Trutnov, Nachod, Rychnov nad Kněžnou Usti nad Orlici and partly Svitavy. Nechybí okresy Hradec Králové a částečně Pardubice, Nymburk a Kolín. There is also the districts of Hradec Kralove and Pardubice in part, Nymburk and Cologne.

FM 92.8 - 128Kbps

Nachod - Czech Republic - English

Suggest an update

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.

In other languages

See this page in French: Ecouter Hit Radio Magic en ligne

See this page in German: Hören Hit Radio Magic online

See this page in Portuguese: Reproduzir Hit Radio Magic ao vivo

See this page in Spanish: Escuchar Hit Radio Magic en vivo