Radio Télé Evangelique Florida (RTEF) - Miami, FL

N'ap pote pawòl la

Se yon nouvo radio ak télé tou nèf ki parèt tèt li sou band lan pou yon levanjil tou nèf san fòs kote. Nou la ... See more poun vin ede popilasyon Ayisyèn nan raproche'l pi prè Bondye. Aprann yo sa yo dwe konnen pou yo ka byen viv sou tè sa avan yal jwenn Bondye. Nou la poun fè pwomosyon tou pou tout group ak atis ki nan sektè Evangélik la pou yo kap fè plis progrè.

Miami - Florida, United States - Creole

Suggest an update

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.