True Life In God Radio Nepali - Kathmandu

भगवानबाट सन्देशहरू

सन् १९८५ देखि प्रभु येशुबाट भसुलाले प्राप्त गर्नुभएका सन्देशहरु “ईश्वरमा सत्य जीवन” रेडियो मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ ।

Kathmandu - Nepal - Nepali

Suggest an update

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.

In other languages

See this page in French: Ecouter True Life In God Radio Nepali en ligne

See this page in German: Hören True Life In God Radio Nepali online

See this page in Portuguese: Reproduzir True Life In God Radio Nepali ao vivo

See this page in Spanish: Escuchar True Life In God Radio Nepali en vivo