True Life In God Radio Nepali - Kathmandu

भगवानबाट सन्देशहरू

True Life In God Radio Nepali

Kathmandu

Nepal

सन् १९८५ देखि प्रभु येशुबाट भसुलाले प्राप्त गर्नुभएका सन्देशहरु “ईश्वरमा सत्य जीवन” रेडियो मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ ।

Kathmandu - Nepal - Nepali

Suggest an update

simple radio logo

Simple Radio, our free iOS and Android app.

Continue listening to your favorite stations anytime, anywhere.